Hoe werkt een warmtepompboiler?

Het geheim van een warmtepompboiler is eenvoudig, maar uiterst doeltreffend: hij verwarmt je sanitair water door tot 3/4 energie te onttrekken aan de lucht rondom. Doordat hij zo weinig stroom nodig heeft —die je dan nog perfect kan opwekken met zonnepanelen— , is een warmtepompboiler een prima keuze voor elk type van huishouden, voor zowel nieuwbouw als voor renovatie, en zeker voor wie niet aangesloten is op het gasnet of voor wie omwille van de oriëntatie en de hellingsgraad van het dak geen zonneboiler kan plaatsen.

Een warmtepompboiler werkt als een lucht-waterwarmtepomp

Hoe werkt een warmtepompboiler?

Een warmtepompboiler verwarmt je sanitair water door tot 3/4 van de energie die daarvoor nodig is, te onttrekken aan de omgevingslucht — dat kan de buitenlucht zijn, maar ook de lucht in de  stookruimte waarin de warmtepompboiler zich bevindt zijn, of de afgevoerde ventilatielucht.

De thermische energie die hij aan die omgevingslucht onttrekt, ‘verpompt’ een warmtepompboiler naar een hogere temperatuur door de onttrokken warmte af te geven aan een koelvloeistof die de eigenschap heeft op lage temperatuur te kunnen verdampen.

Een compressor drukt het geproduceerde gas samen, waardoor de temperatuur stijgt en het warme gas wordt overgeheveld naar het voorraadvat.

Het gas geeft hier zijn warmte af voor de verwarming van je sanitair water (voor keuken, bad of douche…), waardoor het afkoelt en opnieuw vloeibaar wordt.

SCOP van een warmtepompboiler

Net als een warmtepomp produceert een warmtepompboiler veel meer energie dan hij verbruikt. Die verhouding wordt uitgedrukt door SCOP.  SCOP staat voor ‘Seasonal Coëfficiënt Of Performance’ en geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid afgegeven warmte en de hoeveelheid verbruikte energie.

Een warmtepompboiler met een SCOP van bijvoorbeeld 3 wil zeggen dat de warmtepomp voor 1 kWh verbruikte elektriciteit 3 kWh warmte afgeeft. Een warmtepompboiler met een SCOP van 3 verbruikt dus tot drie keer minder stroom dan een klassieke elektrische boiler.

Een warmtepompboiler met een SCOP van 4 wil zeggen dat de warmtepomp voor 1 kWh verbruikte elektriciteit 4 kWh warmte afgeeft. Een warmtepompboiler met een SCOP van 4 verbruikt dus tot vier keer minder stroom dan een klassieke elektrische boiler.

Monobloc of split?

Monoblic of split?

Bij een monobloc-warmtepompboiler bevat 1 en hetzelfde toestel zowel de verdamper, de compressor als de condensor en het voorraadvat (de boiler).

Bij een warmtepompboiler-splitsysteem staan het voorraadvat (de boiler) en de condensor binnen (‘binnenunit’), en zijn de verdamper en de compressor in een aparte buitenunit verwerkt. Binnen- en buitenunit zijn via koelleidingen met elkaar verbonden.

Alles weten over warmtepompboilers? Vraag ons e-book warmtepompboilers aan via deze pagina.