Voor welke premies kom je in aanmerking?

Warmtepompboilers zijn een behoorlijk besparing op je energiefactuur. Maar op gewestelijk en soms op gemeentelijk niveau kan je er ook nog energiepremies voor aanvragen. De som en voorwaarden verschillen van gewest tot gewest.

Premies Vlaams Gewest (renovatie):

Hier vind je de premies waarop je een beroep kan doen wanneer je kiest voor een warmtepompboiler of een sturingsapparaat voor elektrische warmte als je je warmtepompboiler verbindt met zonnepanelen.

MIJN VERBOUWPREMIE VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN WARMTEPOMPBOILER

Sinds 1 juli 2022 is het premiesysteem in Vlaanderen hervormd en werden de Vlaamse renovatiepremie en de energiepremies geïntegreerd in 1 loket onder de naam Mijn Verbouwpremie 

Voor de hoogste inkomenscategorie en de middelste inkomenscategorie eigenaar-bewoner is de premie voor een warmtepompboiler sinds 1 juli gestegen van 350 euro (facturen van voor 1 juli 2022) naar 9000 euro, max. 40% van de factuur.

Voor de laagste inkomenscategorie eigenaar-bewoner of verhuur SVK is de premie voor een warmtepompboiler sinds 1 juli gestegen van 350 euro (facturen van voor 1 juli 2022) naar 1.080 euro, max. 40% van de factuur.
NB: Eerst waren de bedragen 450 en 540 euro maar op 27/10/22 werden die bedragen verdubbeld en die verdubbeling is retroactief van kracht voor facturen van na 1 juli 2022.

Surf voor alle voorwaarden, details en aanvraag naar mijnverbouwpremie.be

PREMIE VIA FLUVIUS VOOR STURING ELEKTRISCHE WARMTE

Heb je zonnepanelen en sluit je er een warmtepompboiler op aan, dan kan je tot 31/12/24 een premie sturing elektrische warmte aanvragen voor het sturingsapparaat dat je daarvoor nodig hebt.

De premie bedraagt max. 50% en max. 400 euro van het factuurbedrag van je sturingsapparaat, inclusief btw voor woongebouwen en zonder btw voor niet-woongebouwen.

Klik hier voor meer info, premievoorwaarden en aanvraag premie sturing elektrische warmte 

Premies Brussels Hoofdstedelijk Gewest (renovatie):

Het premiebedrag varieert volgens uw inkomenscategorie. Er zijn drie categorieën: categorie I (standaardcategorie), categorie II (gemiddelde inkomens) en categorie III (lage inkomens). Bekijk op renolution.brussels tot welke categorie u behoort.

Voor de premie Warmtepompboiler wordt het bedrag van de premie berekend per individuele wooneenheid (eengezinswoning of appartement in een appartementsgebouw).

 • Categorie I: 1.400 € per individuele wooneenheid
 • Categorie II: 1.500 € per individuele wooneenheid
 • Categorie III: 1.600 € per individuele wooneenheid

Voor meer info, voorwaarden en te volgen procedure, surf naar renolution.brussels

Premies Waals Gewest (renovatie):

Het Waals Gewest kent subsidies toe voor de installatie van een warmtepompboiler. Er zijn 3 naast elkaar bestaande premiesystemen: 

 1. Tot medio 2022 was in het Waalse Gewest de energieaudit een verplichte voorwaarde voor het verkrijgen van premies ‘habitation’ voor de warmtepompboiler en moest deze worden uitgevoerd binnen 7 jaar vóór de installatie van de warmtepompboiler: zie hieronder

 2. Sinds medio 2022 is er echter een nieuwe tijdelijke regeling om de installatie van een warmtepomp te stimuleren, waarbij de energieaudit niet langer verplicht is. Deze regeling geldt alleen voor facturen van 1 februari 2022 en slechts tot en met 30 juni 2023: zie hieronder.

 3. Voor een warmtepompboiler, op voorwaarde dat de factuur gedateerd is na 1/5/22 en max. 3000 € excl. BTW bedraagt, kunt u ook premies aanvragen (zonder audit) voor werken van max. 3.000 euro. Deze premieregeling is niet beperkt in de tijd: zie hieronder 

I. PREMIE ‘HABITATION’ (MET AUDIT) VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN WARMTEPOMPBOILER 

500 tot 3.000 euro, afhankelijk van de inkomenscategorie, alleen als de installatie wordt uitgevoerd door een ondernemer die is ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, max. 70% van de factuur. 

 • Categorie R5: De basispremie voor de installatie van een warmtepompboiler bedraagt € 500
 • Categorie R4: de basispremie wordt met 2 vermenigvuldigd tot € 1.000
 • Categorie R3: de basispremie wordt met 3 vermenigvuldigd tot € 1.500
 • Categorie R2: De basispremie wordt met 4 vermenigvuldigd tot € 2.000
 • Categorie R1: De basispremie wordt met 6 vermenigvuldigd tot € 3.000 

Interessant: 

De premie voor de installatie van een warmtepompboiler kan worden gecombineerd met:

 • Premie voor de aanpassing van elektrische installaties: 200 tot 1 000 euro, afhankelijk van de inkomenscategorie
 • Verhoogd rendement van warmwaterinstallaties: 0,15 tot 0,90 euro/kWh besparing, afhankelijk van de inkomenscategorie 

De premies ‘habitation’ zijn afhankelijk van de voltooiing van een voorafgaande audit. Merk op dat voor de audit zelf een premie bestaat! 

Audit* : 

150 tot 900 €, afhankelijk van de inkomenscategorie, alleen als de controle wordt uitgevoerd door een door Wallonië erkende controleur (lijst beschikbaar op energie.wallonie.be).

 • Categorie R5: de basispremie voor de audit bedraagt 150 euro
 • Categorie R4: de basispremie wordt met 2 vermenigvuldigd tot € 300
 • Categorie R3: De basispremie wordt met 3 vermenigvuldigd tot € 450
 • Categorie R2: De basispremie wordt met 4 vermenigvuldigd tot € 600
 • Categorie R1: de basispremie wordt met 6 vermenigvuldigd tot 900 euro 

* Deze bedragen zijn geldig voor audits die tussen 1/2/2022 en 30/06/2023 zijn geregistreerd en voor premieaanvragen die vóór 30/10/2023 zijn ingediend. Buiten deze periode bedraagt de basispremie 110 euro en kan zij oplopen tot maximaal 660 euro. 

Raadpleeg energie.wallonie.be voor alle recente informatie, voorwaarden, in te vullen formulieren en te volgen procedures. 

II. TIJDELIJKE PREMIE ZONDER AUDIT VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN WARMTEPOMPBOILER 

500 tot 3.000 €, afhankelijk van de inkomenscategorie, enkel indien de installatie wordt uitgevoerd door een aannemer die geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, zonder verplichte voorafgaande controle indien de factuur gedateerd is tussen 1 februari 2022 en 30 juni 2023 en indien het toestel opgenomen is in de lijst van in aanmerking komende toestellen (zie energie.wallonie.be), tot maximum 70% van de factuur 

 • Categorie R5: De basispremie voor de installatie van een warmtepompboiler bedraagt € 500
 • Categorie R4: de basispremie wordt met 2 vermenigvuldigd tot € 1.000
 • Categorie R3: de basispremie wordt met 3 vermenigvuldigd tot € 1.500
 • Categorie R2: De basispremie wordt met 4 vermenigvuldigd tot € 2.000
 • Categorie R1: De basispremie wordt met 6 vermenigvuldigd tot € 3.000 

Interessant:

De premie voor de installatie van een warmtepompboiler kan worden gecombineerd met :

 • Premie voor de aanpassing van de elektrische installatie of de gasinstallatie: zie energie.wallonie.be
 • Subsidies voor het verhogen van het rendement van verwarmings- en/of warmwaterinstallaties: zie energie.wallonie.be 

Voor alle informatie, voorwaarden en te volgen procedure, bezoek energie.wallonie.be</a

III. PREMIE VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN WARMTEPOMPBOILER, ZONDER AUDIT, FACTUUR MAX. 3.000 €

500 tot 3.000 € per installatie, afhankelijk van de inkomenscategorie, op voorwaarde dat de factuur gedateerd is na 1/5/22 en min. 200 € - max. 3000 € excl. BTW bedraagt, max. 80% van de factuur en 1 aanvraag/24 maanden. Voorwaarden: Een elektriciteitsmeter specifiek voor de warmtepompboiler - Naleving van de voorwaarden op de verdamper - Ofwel staat het toestel op de in aanmerking komende lijst van de Adm, ofwel energie-efficiëntie ƞwh min volgens bijlage AM Premies 

 • Categorie R5: De basispremie voor de installatie van een warmtepompboiler bedraagt € 500
 • Categorie R4: de basispremie wordt met 2 vermenigvuldigd tot € 1.000
 • Categorie R3: De basispremie wordt met 3 vermenigvuldigd tot € 1.500
 • Categorie R2: De basispremie wordt met 4 vermenigvuldigd tot € 2.000
 • Categorie R1: De basispremie wordt met 6 vermenigvuldigd tot € 3.000 

Interessant: De premie voor de installatie van een warmtepompboiler kan worden gecombineerd met :

 • Premie voor de aanpassing van de elektrische of gasinstallatie zonder audit: zie energie.wallonie.be
 • Premie voor het verhogen van het rendement van warmwaterinstallaties zonder audit: zie energie.wallonie.be 

Voor alle informatie, voorwaarden en te volgen procedure, bezoek energie.wallonie.be 

Wil je weten op welke premies jij recht hebt als je kiest voor een warmtepompboiler? Surf dan naar: 

Ontdek alle premies voor warmtepompboilers hier

of gebruik onze

Warmtepompboilerwinstcalculator

die naast je jaarlijkse besparing op je energiefactuur en je stijging van autoconsumptie als je zonnepanelen hebt, ook je premies berekent.