Voor welke premies kom je in aanmerking?

Warmtepompboilers besparen niet alleen op de energierekening, in de drie gewesten komen ze ook in aanmerking voor energiepremies. De hoogte van de premie, verschilt van gewest tot gewest en is soms gezinsinkomensafhankelijk. Bovendien geven sommige gemeenten bijkomende premies.

Premies Vlaams Gewest (renovatie): 

Hieronder vind je een de premies waarop je een beroep kan doen als je kiest voor een warmtepompboiler of een sturingsapparaat voor elektrische warmte wanneer je je warmtepompboiler wil connecteren met je zonnepanelen en je je eindfactuur hiervoor krijgt voor de tweede helft van 2022.

In de loop van de tweede helft van 2022 zullen de renovatiepremie en de energiepremies van Fluvius smelten tot dan samen tot één gezamenlijke ‘Mijn VerbouwPremie’. Meer info over de voorwaarden, bedragen… die vanaf dan zullen gelden vind je op www.mijnVerbouwpremie.be 

Premie via de netbeheerder voor de installatie van een warmtepompboiler

  • Basispremie: € 300, met een maximum van 40 % van het factuurbedrag.
  • Verhoogde premie voor beschermde afnemers of klanten met uitsluitend nachttarief: € 360, met een maximum van 50 % van het factuurbedrag. 

Aan te vragen via BENOveren.fluvius.be/premies. Surf naar www.energiesparen.be voor de meest actuele info 

Premie via de netbeheerder voor sturing elektrische warmte

Heb je zonnepanelen en sluit je er een warmtepompboiler op aan, dan kan je tot 31/12/22 een beroep doen op een premie sturing elektrische warmte voor het sturingsapparaat dat je daarvoor nodig hebt.

Die bedraagt 50% van het factuurbedrag van je sturingsapparaat, inclusief btw voor woongebouwen en exclusief btw voor niet-woongebouwen, met een maximum van € 400. 

Klik hier voor meer info, premievoorwaarden en aanvraag premie sturing elektrische warmte 

Premies Brussels Hoofdstedelijk Gewest (renovatie): 

De RENOLUTION-premies zijn de nieuwe overkoepelende naam van de Energiepremies, de Premie voor de renovatie van het woonmilieu en de Premie voor de verfraaiing van gevels. Ze traden in werking op 1 januari 2022 en zullen vanaf 1 maart 2022 formeel toegankelijk zijn via IRISbox, het digitale loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor de Energiepremies geldt dat als je factuur gedateerd is op 2021, je onder de regeling voor 2021 valt. Meer informatie vind je op de pagina Energiepremies 2021 van het Brussels Gewest

De technische bepalingen voor de verkrijging van de RENOLUTION-premies worden momenteel gevalideerd door de regering. Hieronder vind je de voorlopige beschikbare premies, met de voorlopige bedragen en een beknopte beschrijving van de betrokken werken of studies.  In januari 2022 zal deze info worden aangevuld met de technische en administratieve voorwaarden die eigen zijn aan de premie. Vanaf maart zal je alle informatie over de RENOLUTION-premies kunnen raadplegen op de nieuwe website RENOLUTION.brussels, waar alle informatie over de premies en de financiële steun voor renovaties van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zal worden gecentraliseerd. 

De premie voor de installatie van een warmtepompboiler varieert tussen € 1.400 en € 1.600 per wooneenheid, op basis van de inkomsten van de aanvrager en de ligging van de woning, max. 50 % van de factuur. 

Premies Waals Gewest (renovatie): 

De premie voor de installatie van een warmtepompboiler varieert tussen € 500 en € 3.000 per wooneenheid, op basis van de inkomsten van de aanvrager en de ligging van de woning, met een maximum van 70% van het factuurbedrag. 

Categorie R5 : De basispremie voor de installatie van een warmtepomp voor sanitair warm water (= warmtepompboiler) bedraagt € 500.

Categorie R4 : De basispremie wordt vermenigvuldigd met 2 tot € 1.000

Categorie R3 : De basispremie wordt vermenigvuldigd met 3 tot € 1.500

Categorie R4 : De basispremie wordt vermenigvuldigd met 4 tot € 2.000

Categorie R2 : De basispremie wordt vermenigvuldigd met 6 tot € 3.000 

Meer info, gedetailleerde voorwaarden en te volgen procedure via energie.wallonie.be  

Opgelet! Momenteel is een energie-audit een verplichte voorwaarde om een premieaanvraag voor warmtepompboilers te kunnen indienen. Op 4 juli 2021 heeft de Waalse regering in eerste lezing een voorstel voor een vereenvoudigde premieregeling aangenomen. Die houdt in dat een energieaudit niet langer verplicht is voor dakisolatie en voor renovatiewerken van minder dan 3.000 euro. Aangezien dit voorstel nog aan een tweede en derde lezing moet worden onderworpen, ligt de datum van inwerkingtreding van deze nieuwe regeling nog niet vast. 

Precies weten op welke premies jij recht hebt als je kiest voor een warmtepompboiler? Surf naar: https://www.atlantic-explorer.be/nl-premies of gebruik onze warmtepompwinstcalculator, die naast je jaarlijkse besparing op je energiefactuur en je stijging van autoconsumptie als je zonnepanelen hebt, ook je premies berekent.