Voor welke premies kom je in aanmerking?

Warmtepompboilers besparen niet alleen op de energierekening, in de drie gewesten komen ze ook in aanmerking voor energiepremies. De hoogte van de premie, verschilt van gewest tot gewest en is soms gezinsinkomensafhankelijk. Bovendien geven sommige gemeenten bijkomende premies.

Premies Vlaams Gewest (renovatie):

De basispremie voor de installatie van een warmtepompboiler bedraagt € 300, met een maximum van 40% van het factuurbedrag.

Verhoogde premie voor beschermde afnemers of klanten met uitsluitend nachttarief: € 360, met een maximum van 50% van het factuurbedrag. 

Aan te vragen via BENOveren.fluvius.be/premies

Surf naar www.energiesparen.be voor de meest actuele info

Premies Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

De premie voor de installatie van een warmtepompboiler varieert tussen € 1.400 en € 1.600 per wooneenheid, op basis van de inkomsten van de aanvrager en de ligging van de woning, met een maximum van 50% van het factuurbedrag.

Categorie A: De premie bedraagt max. € 1.400 voor een warmtepompboiler, max. 50% van de factuur.

Categorie B: De premie bedraagt max. € 1.500 voor een warmtepompboiler, max. 50% van de factuur.

Categorie C: De premie bedraagt max. € 1.600 voor een warmtepompboiler, max. 50% van de factuur.

Voor woongebouwen die gelegen zijn in een R.V.O.H.R.-zone (Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie) of een SVG (Stadsvernieuwingsgebied) wordt het premiebedrag automatisch verhoogd met 10 %

Meer info, gedetailleerde voorwaarden en te volgen procedure via https://leefmilieu.brussels/

Premies Waals Gewest (renovatie):

De premie voor de installatie van een warmtepompboiler varieert tussen € 500 en € 3.000 per wooneenheid, op basis van de inkomsten van de aanvrager en de ligging van de woning, met een maximum van 70% van het factuurbedrag.

Categorie R5 : De basispremie voor de installatie van een warmtepomp voor sanitair warm water (= warmtepompboiler) bedraagt € 500.

Categorie R4 : De basispremie wordt vermenigvuldigd met 2 tot € 1.000

Categorie R3 : De basispremie wordt vermenigvuldigd met 3 tot € 1.500

Categorie R4 : De basispremie wordt vermenigvuldigd met 4 tot € 2.000

Categorie R2 : De basispremie wordt vermenigvuldigd met 6 tot € 3.000

Meer info, gedetailleerde voorwaarden en te volgen procedure via energie.wallonie.be 

 

Precies weten op welke premies jij recht hebt als je kiest voor een warmtepompboiler? Surf naar:

https://www.atlantic-explorer.be/premies of gebruik onze warmtepompwinstcalculator, die naast je jaarlijkse besparing op je energiefactuur en je stijging van autoconsumptie als je zonnepanelen hebt, ook je premies berekent.